עַרַבּ אלעַ'וַארִנַה

מידע

מחוז: עַכָּא (עכּו)

מספר תושבים 1948: 720

תאריך כיבוש: 01/05/1948

יישובים יהודיים על אדמות הכפר לפני 1948: עין המפרץ

יישובים יהודיים על אדמות הכפר אחרי 1948: אין

תמונות

סרטונים

חוברות

אחר