בַּסת אלפ'אליק (בּרְכֶּת רַמַדאן)

מידע

מחוז: טולכרם

תאריך כיבוש: 01/04/1948

יישובים יהודיים על אדמות הכפר לפני 1948: אין

יישובים יהודיים על אדמות הכפר אחרי 1948: אין

רקע:

לפי סלמאן אבו סִתָּה, חוקר בנושא הפליטים הפלסטינים, הכפר שכן באזור החוף הצפוני ושטחו עמד על 5,554 דונם. הכפר התרוקן ב-20 באפריל 1948 (Salman Abu Sitta, The Palestinian Nakba 1948, 2000, 64).

לפי ההיסטוריון הישראלי בני מוריס החליט מטה ההגנה לגרש את כל התושבים הערבים באזור החוף שבין תל-אביב לזכרון-יעקב לפני 15 במאי 1948, משום שבאזור זה היתה התיישבות יהודית נרחבת והוא נועד להיות לב המדינה היהודית המתוכננת. באפריל ובמחצית הראשונה של מאי ביצעו ההגנה ואצ"ל פשיטות על כפרים רבים באזור, גרשו את תושביהם וגרמו לתושבי כפרים אחרים לברוח בפחד (בני מוריס, לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים, 1991, 165-166). 

סרטונים

חוברות

אחר