אלח'ריבה

מידע

מחוז: חיפא

יישובים יהודיים על אדמות הכפר לפני 1948: אין

יישובים יהודיים על אדמות הכפר אחרי 1948: אוניברסיטת חיפה

תמונות

סרטונים

חוברות

אחר