אלחַ'לַסֿה

מידע

מחוז: בִּאְר אלסַּבְּע (באר שבע)

מספר תושבים 1948: 50

תאריך כיבוש: 17/12/1947

יישובים יהודיים על אדמות הכפר לפני 1948: אין

יישובים יהודיים על אדמות הכפר אחרי 1948: אין

רקע:

הכפר שכן במרחק 23 ק"מ מדרום-מערב לבאר שבע, בנקודת המפגש בין ואדי אל-עוסג'ה וואדי אל-חַ'לְסֿה [כפי הנראה נחל אטדים ונחל הבשור]. הנוסע רובינסון זיהה ב-1838 את הכפר עם העיירה הנבטית אֶלוּסה, המופיעה על מפת מידבא מהמאה השישית לספירה. נראה שהמקום שימש כתחנה בדרך השיירות מפטרה לעזה. עם הידלדלות התנועה בדרכי המסחר בנגב ננטשה העיר ויושבה מחדש אחרי 1914 על-ידי בדואים משבט אל-עזאזמה. הם בנו שם כפר בצורת משולש עם בתי אבן ובוץ, התפרנסו מגידול חיות-משק ושאבו את מי השתייה שלהם מבאר. בכפר היה בית ספר יסודי שנבנה בשנת 1941 ומספר חנויות. לא קיים מידע על מספר בתי הכפר ותושביו ועל גודל האדמות שהחזיקו. חפירות במקום בשנות ה-1970 גילו בו שרידי תיאטרון נבטי, כנסיות ובהן הכנסייה הגדולה בנגב, מגדלי הגנה בנויים בחומת העיר ובתים.

הכפר עבר, ככל הנראה, לשליטה ישראלית כבר בשלב מוקדם של המלחמה, אך יתכן שהחזיק מעמד, כמו באר-שבע, עד מבצע יואב באוקטובר 1948.

כיום אין ישובים ישראלים על אדמות אל-ח'לסֿה, שמצויות באזור המשמש לאימוני  צה"ל. הבאר עדיין פועלת ומצויה ממערב לאתר הכפר ובסמוך לה בית גדול בן שמונה חדרים וגלי אבנים, שרידי עשרה בתים הרוסים. שרידים של בית הקברות מצויים בצפון הכפר ולידם אתר החפירה הארכיאולוגית ובתים הרוסים נוספים. כ-15 בתים הרוסים חלקית מצויים במערב אתר הכפר ובדרומו.

מקור: Walid Khalidi, All that Remains, 1990, 75-76

מידע ממקורות נוספים:

על-פי PalestineRemembered.com נכבש אל-ח'לסֿה בידי חטיבת הנגב במסגרת מבצע יואב מידי מגניו, חיילי הצבא המצרי ומתנדבים מקומיים
(לחץ\י כאן).
על-פי נגה קדמן מצוי אתר הכפר כיום בתוך גן לאומי חורבות חלוצה (נגה קדמן, בצדי הדרך ובשולי התודעה, 2008, נספח א').
 

תמונות

סרטונים

חוברות

אחר

אירועים אודות האתר
סיור לימודי בכפר הפלסטיני ההרוס אל-חַ'לַסֿה בנגב