ח'רבּת אלמַנַארה

מידע

מחוז: חיפא

תאריך כיבוש: 26/07/1948

יישובים יהודיים על אדמות הכפר לפני 1948: אין

יישובים יהודיים על אדמות הכפר אחרי 1948: אין

רקע:

הכפר הקטן שכן על גבעה שהשתפלה מזרחה, 19 ק"מ מדרום לחיפה, ליד כביש החוף [כביש 4 כיום]. הכפר צפה לים התיכון, כשני ק"מ ממערב. השם אל-מנארה, שמשמעותו מגדלור, התייחס אולי למיקומו הגבוה של הכפר ולקרבתו לים. מדרום לכפר עבר ואדי שפניו מערבה [נחל מהר"ל]. אין נתונים על שטח אדמות הכפר או על גודל אוכלוסייתו.

התאריך המדויק של כיבוש אל-מנארה אינו ידוע. יתכן שהכפר נכבש בעת כיבוש קבוצת כפרים סמוכה שכונתה "המשולש הקטן", בסוף יולי 1948; סביר יותר כי הכיבוש התרחש קודם לכן, כבר בשבוע האחרון של מאי, עם כיבוש אל-טנטוּרה, הכפר האחרון שנכבש ברצועת החוף הסמוכה לאל-מנארה.

חלק מאדמות הכפר מצויות כיום בשימוש [מושב] עופר, שהוקם בשנת 1950. באזור מגודר בחלק אחר של האתר מצוי בית-ספר אזורי שמשמש את [מושב] כרם מהר"ל הסמוך, שהוקם בשנת 1949; ניתן לראות במתחם המגודר שרידי בית בין ברושים. מחוץ לאזור המגודר נמצאים ברושים נוספים, וביניהם שרידי ארבעה בתי אבן. במקום גדלים שיחי צבר ושקדיות. בדרום האתר נמצאים שרידים של שני בתי אבן נוספים. כחצי קילומטר מצפון-מערב לאתר עומד בית לצד באר מים.

מקור: Walid Khalidi, All that Remains, 1990, 174-176

מידע ממקורות נוספים:

על-פי PalestineRemembered.com, בית-הספר של הכפר נותר עומד על תילו באתר הכפר (http://www.palestineremembered.com/Haifa/al-Manara,-Khirbat/index.html). 

תמונות

סרטונים

חוברות

אחר