עַרָבּ אלסַמְנִיָּה

מידע

מחוז: עַכָּא (עכּו)

מספר תושבים 1948: 230

תאריך כיבוש: 14/05/1948

יחידה כובשת: חטיבה 7 & עודד & כרמלי & גולני

יישובים יהודיים על אדמות הכפר לפני 1948: אין

יישובים יהודיים על אדמות הכפר אחרי 1948: אין

רקע:

הכפר שכן על גבעה סלעית, 19.5 ק"מ מצפון-מזרח לעכו. ב-1931 עמדו בכפר 13 בתי אבן, וב-1944-45 התגוררו 200 תושבים בערב אל-סמניה ובישוב הסמוך עָרַבּ תַּווקִיָה. שטחם של שני הישובים עמד אז על 1,872 דונם, ותושבי הכפר גידלו תבואה, תאנים וזיתים.

ערב אל-סמניה נכבש, ככל הנראה, ב-30-31 באוקטובר, בסוף מבצע חירם. המבצע בוצע בידי יחידות מהחטיבות כרמלי, גולני, עודד וחטיבה שבע, ונועד להשתלט על מובלעת ההתנגדות הערבית האחרונה בגליל. במהלך שלושת ימי המבצע נכבש כל הגליל העליון, ותושביו גורשו או שנמלטו מפחד. בסוף המבצע צוו היחידות להרחיב את שליטתן לאורך הגבול עם לבנון. ערב אל-סמניה נכבש כפי הנראה בעת יישום הוראה זו, כאשר חטיבת עודד התקדמה מערבה לכיוון החוף, לאחר שכבשה את הכפרים אִקְרִת ותרביח'א. כמו שני כפרים אלה, יתכן שגם ערב אל-סמניה לא התרוקן מתושביו מייד עם כיבושו, אלא שהללו גורשו בשבועות הבאים, בעילה של יצירת גבול "בטוח".

[מושב] יערה נבנה על אדמות הכפר ב-1950. מבנייני הכפר נותרו רק עיי חורבות, קירות מטים ליפול וכמה גגות. עדיין ניתן לראות באתר טרסות ובהן עצי תאנה ומטעי זיתים.  

מקור:

Walid Khalidi, All that Remains, 1990, 568-569

מידע ממקורות נוספים:

לפי הערכתו של סלמאן אבו סִתָּה, חוקר בנושא הפליטים הפלסטינים, חיו בכפר 232 תושבים ב-1948 Salman Abu Sitta, The Palestinian Nakba 1948, 2000, 32)).
לפי אנדי יחזקאל נכבש הכפר ב-14 במאי 1948 (http://nakba-online.tripod.com/InformationFrame.htm).

תמונות

סרטונים

חוברות

אחר