אלתַלּ

מידע

מחוז: עַכָּא (עכּו)

מספר תושבים 1948: 350

תאריך כיבוש: 21/05/1948

יחידה כובשת: חטיבת כרמלי

יישובים יהודיים על אדמות הכפר לפני 1948: אין

יישובים יהודיים על אדמות הכפר אחרי 1948: חלק מבן עמי

רקע:

הכפר שכן על תל חולי במזרח מישור החוף, 14 ק"מ מצפון לעכו, כישוב תאום לכפר הסמוך אל-נהר. אל-תל נבנה על חורבות ישוב מהמאה ה-18 לפנה"ס, ובסוף המאה ה-19 מנתה אוכלוסייתו 200 נפש. תושביו התפרנסו בעיקר מחקלאות ומגידול בעלי-חיים, וגידלו זיתים, רימונים ותותים. הם הפעילו טחנת קמח באמצעות מים. לכפר היתה צורה מלבנית, ובתיו נבנו מאבן, מלט ובטון מזוין, כשהם צמודים זה לזה. ב-1944-45 חיו בכפר 300 תושבים, רובם מוסלמים.

אל-תל נכבש ב-20-21 במאי 1948 במסגרת החלק השני של מבצע בן-עמי, על-ידי חטיבת כרמלי. גורלו היה זהה כפי הנראה לזה של כפרים אחרים בגליל המערבי שנכבשו על-ידי חטיבת כרמלי. בפקודת מפקד החטיבה, משה כרמל, הוחרבו רוב הכפרים על-ידי חבלני ההגנה לאחר כיבושם, על-מנת להענישם את יושביהם ולמנוע את שיבתם לבתיהם.

על אדמות הכפר אין ישובים ישראלים, אך מתקנים של חברת מקורות נמצאים היום בסמוך לאתר הכפר, בו עומד עדיין בית אבן אחד, מט לנפול. אתר הכפר מכוסה גלי אבנים ועשבים שוטים. שיחי צבר ועצי תאנה גדלים בדרומו. ארבעה קברים רומיים וביזנטיים נמצאו בבית הקברות שבצפון האתר. המקום הפך לאתר ארכיאולוגי וגדלים בו עצים.

מקור: Walid Khalidi, All that Remains, 1990, 32

מידע ממקורות נוספים:

לפי הערכתו של סלמן אבו סִתָּה, חוקר בנושאי הפליטים הפלסטינים, חיו בכפר 348 תושבים ב-1948 Salman Abu Sitta, The Palestinian Nakba 1948, 2000, 32)).

על-פי אנדי יחזקאל הוקם חלק מהישוב בן-עמי על אדמות הכפר (http://nakba-online.tripod.com/InformationFrame.htm).

לפי אנציקלופדיה מפה שכנו הכפרים אל-נהר ואל-תל באתר תל כברי, שבו שרידים מהתקופה הניאוליתית, הכלכוליתית ומתקופת הברונזה, אז הוקמה במקום עיר, שהוצע לזהותה על רחוב המקראית (אנציקלופדיה מפה, 2000, 4: 107). 

תמונות

סרטונים

סיור עם חסין מבארכי בכפר אלנָהְר

חוברות

אחר