תַל אלהֻנוּד

מידע

מחוז: טַבַּרִיָּה (טבריה)

תאריך כיבוש: 01/04/1948

יישובים יהודיים על אדמות הכפר לפני 1948: אין

יישובים יהודיים על אדמות הכפר אחרי 1948: אין

תמונות

סרטונים

חוברות

אחר