ח'רבּת אלזַבָּאבִּדָה

מידע

מחוז: טולכרם

תאריך כיבוש: 01/04/1948

יישובים יהודיים על אדמות הכפר לפני 1948: יקום

יישובים יהודיים על אדמות הכפר אחרי 1948: מכון וינגייט

רקע:

הכפר הקטן שכן על גבעה נמוכה, 20 ק"מ ממערב לטול כרם, וצפה צפונה לעבר אגן ואדי אל-פאליק [נחל פולג] ומזרחה אל תעלה מלאכותית שנועדה לנקז את מי-הביצות הסמוכות. בין הכפר לבין חוף הים הפריד קילומטר של חולות. תושבי הכפר השתייכו לשבט הבדואי אל-נוּסַאירָת והם גידלו הדרים, בננות ודגנים. בסוף המאה ה-19 תואר גודלו של הכפר כבינוני, וב-1944-45 השתרעו אדמותיו על 10,879 דונם, שקרוב למחציתם נרכשו בידי יהודים.

הכפר שכן באיזור בו התמקדו התקיפות הציוניות בשבועות הראשונים של המלחמה. ברצועת-החוף מצפון תל-אביב היתה התיישבות יהודית נרחבת והוחלט "לטהר" את האיזור מתושביו הערבים עד 15 במאי 1948. גורל הכפר היה כנראה לזה של הכפר השכן תַבְּסֻֿר, שהתושבים שנותרו בו גורשו על-ידי ההגנה ב-3 באפריל.

[הקיבוצים] יקום (1947) וגעש (1951) קמו על אדמות-הכפר. אתר הכפר נטוש וגדלים בו פרא צמחייה ועצים. רק ארבעה מבתי-הכפר נותרו על תילם; שלושה מהם בנויים מלבני-מלט ואחד מאבן. קורות-ברזל מחמישה בתים הרוסים מזדקרים מגלי האבנים.

מקור: Walid Khalidi, All that Remains, 1990, 566-567

על-פי נגה קדמן, אתר הכפר מצוי כיום בתוך שמורת נחל פולג (נגה קדמן, בצד הדרך ובשולי התודעה, 2008, נספח א'). 

סרטונים

חוברות

אחר