ח'רבת ח'ריש

מידע

מחוז: טולכרם

מספר תושבים 1948: 70

תאריך כיבוש: 01/10/1948

יישובים יהודיים על אדמות הכפר אחרי 1948: נורית

תמונות

סרטונים

חוברות

אחר