שאטה

מידע

מחוז: ביסאן (בית-שאן)

מספר תושבים 1948: 255

תאריך כיבוש: 01/01/1935

יישובים יהודיים על אדמות הכפר לפני 1948: קיבוץ בית השיטה

רקע:

תושביה הפלסטינים גורשו ממנה בתקופת המנדט הבריטי, ובסוף שנת 1935 הוקם יישוב בית השיטה על הדמות הכפר

תמונות

סרטונים

חוברות

אחר