ח'רבּת אלקריתין

מידע

מחוז: בִּאְר אלסַּבְּע (באר שבע)

תאריך כיבוש: 1948-03-03 00:00:00

סרטונים

חוברות

אחר