אלמנסורה (ע'זה)

מידע

מחוז: ע'זה

תאריך כיבוש: 1948

יישובים יהודיים על אדמות הכפר לפני 1948: אין

יישובים יהודיים על אדמות הכפר אחרי 1948: אין

רקע:

ח'רבת אלמנסורה הינו כפר חדש שנוצר בשנת 1946 בעקבות סכסוך בין שתי משפחות בכפר נג'ד. משפחת אלנבריס ומשפחת רדואן מצד אחד, ומשפחת אבו אלג'דיאן מצד שני. סכסוך שבעקבותיו עזבו את שתי המשפחות אלנברריס ורדואן את כפר נג'ד וגרו באדמותיהם במזרח לכפר נג'ד ושם הקימו את הכפר חדש. עד 1948, חיו בכפר שלוש משפחות ולא יותר מעשרה בתים. 

סרטונים

חוברות

אחר