ח'רבת אלחַ'סיף

מידע

מחוז: בִּאְר אלסַּבְּע (באר שבע)

תאריך כיבוש: 1951-01-01 00:00:00

סרטונים

חוברות

אחר