ח'רבת אלחַ'סיף

מידע

מחוז: בִּאְר אלסַּבְּע (באר שבע)

תאריך כיבוש: 1951

סרטונים

חוברות

אחר