"מתקנות את הנכבה"
מיתי במקום פוליטי
עד מתי
כך נקים אותה