כן, זה היה מרד ערבי אנטי ציוני
ביקשנו להפיץ חומרי הסטה
גם יהודים התנגדו לחלוקה
עצמאות: השלטון תמיד זר
אין לנו עתיד אחר אלא עתיד משותף
הימין צודק - זו אכן מדינה יהודית
אני מחרים
מחשבות נוגות ליום האדמה