הבית ברחוב דאנטה 17, יאפא: תיק תיעוד
בתים מֵעֵבֶר למקף - ציון יום הנכבה ה-67
בוני סומייל לבני ישראל
פלסטינים מדברים על זכות השיבה
בתים פלסטינים במערב ירושלים: צילומים וסיפורים
כפר סומייל בלב תל אביב
משייח ג'ראח ועד טלביה - הנפקדת מרחוב מולכו שש
משייח ג'ראח בי-ם לכפר סומייל בת"א
2
סַבַּלָאן השיח' נימר נימר 10/03/2009