ארוחת בוקר עם דזמונד טוטו
פליטים פלסטינים משתתפים במצעד ביום זכויות האדם בתל אביב
תקציר יום עיון בנושא הפליטים, זכות השיבה והעקורים פנימיים
ששים-ושלוש שנות נכּבּה: הערות מהסמינרים של בּדיל-זוכרות על היבטיה המעשיים של שיבת פליטים פלסטינים