זוכרות את הקטסטרופה
"לא מסתנן תיקרא מעתה כי אם מעפיל"
היסטוריה לא כהווייתה
פליטי המזרח התיכון
2
לִפְתָא יוני יוחנן, תושב ליפתא 03/06/2013