קריאה למחאה
המדינה היהודית מעל הכל?
סיקור תקשורתי - 48 מ"מ מתארח בסינמטק ירושלים
סיקור תקשורתי / 48 מ"מ השלישי דצמבר 2015
חשיפה - הסינמטק וטיקוטין: לא לסרטי הנכבה
איגוד התסריטאים לראש עיריית חיפה: אפשר הקרנת סרטי הנכבה במוסדות התרבות בעיר
יונה יהב מתקרנף
נגד הצנזורה במוזיאון