הנכבה עולה שוב ושוב לכותרות בדיון הציבורי בישראל בשנים האחרונות לרוב סביב ניסיונות ערעור ופגיעה במי שרוצה לציין את הנכבה ביום העצמאות הישראלי, ללמד על הנכבה בבתי הספר, ללמוד ולהזכיר את הנכבה במרחב הישראלי.

בתוך הדיון הזה, שאלות רבות לא נשאלות, כמו: מהי בעצם הנכבה? האם הכרה בנכבה משמעה ויתור על זכויות היהודים? מה הקשר של הנכבה למאבקים עכשוויים באלערקיב, בשייח ג'ראח, ביפו או בלוד ? כיצד לימוד על הנכבה יכול להוות פתח לתקווה ולחיים משותפים של יהודים וערבים?

לבחינת שאלות אלו ואחרות, עמותת זוכרות מציעה סדנאות למידה על הנכבה לארגונים, מוסדות, צוותי מנחים, חדרי מורים וקבוצות שונות.
תוכן הסדנא ייבנה תוך דיאלוג עם הקבוצה המזמינה על בסיס ערכת הלימוד "איך אומרים נכבה בעברית?".

ניתן לתאם תהליך של מספר סדנאות.

לתיאום ופרטים נוספים:
עמיה גלילי education@zochrot.org
03-6953155

מאמרים קשורים
Decolonizing TLV | ללמוד. להכיר. לתקן.