תחום צדק טרום-מעברי בזוכרות מקיים למידה מתמדת כיצד קהילות וממשלות יישמו מנגנונים של צדק מעברי בעולם, כולל סמינרים וסיורים בצפון אירלנד ודרום אפריקה ואירוח מומחים מרואנדה ובוסניה.  לדוגמה:

  • החממה - פלטפורמה לפיתוח פרויקטים
  • קורסים בצדק מעברי, קולוניאליזם ופליטות
  • הכשרה בתחום גביית עדויות של לוחמים יהודים
  • הכשרה לחברי/ות ועדות אמת – בפיתוח
  • הנגשת המודל לארגוני זכויות אדם - בפיתוח