האירוע יתקיים בערבית במרכז נוער בלדנא – העיר התיקה, נצרת