אנו מזמינים את הציבור, חוקרות וחוקרים, תלמידות ותלמידי מחקר, להציע הרצאות שיעסקו בנוכחותה, עקבותיה, וייצוגה של הנכבה הפלסטינית בספרות העברית.
 
אנו מגדירים את הנכבה בצורה הרחבה ביותר. עניין מיוחד יש לנו בהרצאות אשר יעסקו בגבולות הזמן והמרחב של הנכבה ובאופני הבנתה כטראומה.

יום העיון, שיתקיים בחיפה בחודש מאי 2012, ישלב בין הרצאות המבוססות על מחקרים  ושיחות עם סופרים על כתיבתם.
 
יום העיון יהיה פתוח לחוקרים ממגוון של דיסציפלינות בנוסף לספרות: היסטוריה, פילוסופיה, לימודי מגדר, לימודי תרבות ותחומים אחרים במדעי החברה והרוח.

את ההצעות, בהיקף של עד 500 מלים, יש לשלוח למורן בנית, עד תאריך 30 באוקטובר 2011. כחודש לאחר קבלת ההצעות תציג ועדת ההיגוי תכנית מפורטת של יום העיון.

ועדת הכנס: הודא אבו מוך, מורן בנית, תומר גרדי, חנן חבר,
מחמוד כיאל, שירה לפידות, ח'אלד פוראני ויהודה שנהב

מורן בנית  Moran.benit@mail.huji.ac.il

להזמנה המעוצבת