ערב עיון בתערוכה והגדת לבתך מאת דבורה מורג.

יום חמישי, 30/1/2014 בשעה 20:00
במעבדה למחקר חזותי של זוכרות:  יצחק שדה 34, ת"א, קומה 4, חדר 400.

יציגו: פרופ' משה צוקרמן, ד"ר קציעה עלון.