סיקור תקשורתי - אירוע התנצלות וסיור בבית נתיף
השולחן של מי שכבר לא
"לא מסתנן תיקרא מעתה כי אם מעפיל"
עַוּדָה
מרחב הקורבניות שבין השואה לנכבה
"השואה, התקומה והנכבה"
בתל-אביב מציגים: "יד ושם" לנכבה הפלשתינית
על הקושי לדבר את זוכרות בגרמנית - חוסר התאמות בין שיח הזיכרון הגרמני בן ימינו לבין סדר היום הפוליטי של זוכרות
2
יאפא (יפו) גניה קובלסקי 15/10/2013