במחזור השני של הקורס "יהודים בישראל נפגשים עם הנכבה: זהות, דה-קולוניזציה ופסיכואנליזה" נעשה שימוש בכלים תיאורטיים על מנת לנתח ולהבין את המפגש הפוליטי הטעון שבכותרת תוך דגש על המישור האישי, המשפחתי והקהילתי. במסגרת הקורס נכיר ונדון במושגים ורעיונות מתחום הפסיכולוגיה והפסיכואנליזה הקשורים לאלימות, דיכוי ויחסי כוח, ומתיאוריות ביקורתיות המתייחסות להיבטים הנפשיים והתודעתיים של שליטה וזהות קולוניאלית ותמורות דה-קולוניאליות.

 

במהלך הקורס נשאף לחבר את התיאוריות לתופעות תרבותיות וחברתיות מעולמן של המשתתפות וליישם את ההבנות המופשטות על חוויות מהניסיון האישי. הלימוד התיאורטי נועד לפתוח כיווני מחשבה לפיתוח תחומי העשייה בהם עוסקים המשתתפים, להעמיק את ההבנה האישית, ולהרחיב את היכולת לדיאלוג עם הסביבה סביב מפגשים על נושאים מורכבים ושנויים במחלוקת בחברה הישראלית, כמו הנכבה ושיבת הפליטים הפלסטינים.
מפגשי הקורס ישלבו בין לימוד פרונטלי ודיון על טקסטים תיאורטיים, ניתוח של אלמנטים תרבותיים מהספרות, הקולנוע והארכיטקטורה בישראל, והתנסות חווייתית סדנאית.

תוכנית המפגשים תכלול עיון בנושאים מגוונים: הנכבה, יהודים בישראל ומושג ה"טראומה של פוגעים" ♦ זיכרון קולקטיבי ולא-מודע קולקטיבי: תהליכים פסיכולוגיים במישור החברתי ♦ היבטים בין-דוריים של יחס לנכבה במשפחות ישראליות ♦ "הפסיכולוגיה של הכובש" והפסיכולוגיה של השמאל היהודי בישראל ביחס לנכבה ♦ הגוף הציוני, זהות ציונית והנכבה ♦ מזרח, מערב, וילה בג'ונגל והנכבה ♦ דמיון פוליטי והפסיכולוגיה של המינוריות


מנחת הקורס, אפרת אבן צור, היא פסיכולוגית ותלמידת מחקר באוניברסיטת ת"א, פעילה בזוכרות ובפסיכואקטיב. בעבודתה המחקרית ובפעילותה החברתית אפרת עוסקת בנקודות המגע בין הפסיכואנליטי לפוליטי ולאתי, ובפסיכולוגיה של אלימות מקובלת חברתית.

המפגשים יתקיימו במשרדי עמותת זוכרות, רח' יצחק שדה 34, קומה 4, חדר 400

עלות הקורס: 350 שקלים או לפי יכולת | ניתן לשלם עבור הקורס במשרדי זוכרות בצ'ק או במזומן, או בכרטיס אשראי. בתשלום באינטרנט נא לכתוב בהערות: עבור קורס.

להרשמה ופרטים נוספים: עמיה גלילי amaya@zochrot.org  03-6953155

לאירוע בפייסבוק