עמותת זוכרות פועלת להקמת פורום (מועצה) של יהודים-ישראלים למען שיבת הפליטים הפלסטינים. הפורום יהווה מסגרת מאגדת לפעילים ופעילות יהודים במדינת ישראל התומכים בזכות השיבה של הפליטים הפלסטינים. משימת הפורום, בשלב ראשון, הינה חיבור נייר עמדה לגבי מימוש השיבה, אופני יישומה, מחיריה ויתרונותיה, השלכותיה על המרחב במישור הפוליטי, חברתי, כלכלי ועוד. נייר העמדה יושק בתום תהליך הלמידה המשותף של חברי וחברות הפורום.

בשלב השני, שאינו מחייב את כל חברי\ות הפורום, נייר העמדה ישמש כהזמנה ובסיס לפעילויות פתוחות בפני הציבור הישראלי להרחבת והעמקת הדיון בנושא שיבת הפליטים הפלסטינים. חברי וחברות הפורום יוכלו לקחת חלק בערבי עיון וכנסים על הנושא, בפרסום מאמרים וחומרים רלוונטיים באתרים ישראליים ובעמודי פייסבוק וטויטר שייפתחו במיוחד למיזם, בראיונות וכתבות של הטלוויזיה החברתית ועוד.

הקמת הפורום היא יוזמה של עמותת זוכרות אך הוא יפעל באופן, בדרך ובשם שייקבעו על ידי הפורום עצמו. תהיה אפשרות לכל ארגון וכל אדם להשתמש בתוצרים של הפורום בפעילויות שלו ולקידום הדיון בנושא.

להצטרפות לפורום:

  • הפורום פתוח בפני כל יהודי\ה ישראלי\ה התומכ\ת בזכות השיבה של הפליטים הפלסטינים. כל המעוניינ\ת להצטרף מוזמנ\ת לכתוב למייל umar@zochrot.org
  • זוכרות תיזום פנייה ישירה לא\נשים עם זיקה לנושא, כמו פעילים\ות פוליטיים\ות ואנשי ונשות אקדמיה.
  • זוכרות מזמינה ארגוני חברה אזרחית ישראליים להצטרף לפורום.


מסגרת
תהליך הלמידה והיישום של השלב הראשון יתקיים בשלושה מפגשים. אחת לחודש. שני מפגשי ערב של שלוש שעות כל אחד, ומפגש ארוך ליום שלם שייקבע על פי יכולת ונוחיות חברות וחברי הפורום. 

  • מפגש ראשון- 1.10.2017
  • מפגש שני- 5.11.2017
  • מפגש שלישי- יום שלם במהלך דצמבר. ייקבע בהמשך.

השקת נייר עמדה- סוף דצמבר.
חומרים על פרקטיקות של שיבה, מודלים ותוצרים של סדנאות על משמעות השיבה ועל ההיבטים המעשיים שלה ניתן לקרוא באתר של זוכרות.