למה דווקא 'זוכרות'? כולכן נשים?


בעמותת זוכרות ישנם חברים.ות מכל הקשת המגדרית. השם "זוכרות" נבחר משום שאנו מאמינות שסוג הזיכרון הרווח בחברה הישראלית לגבי מלחמת 1948 הוא זיכרון מיליטריסטי ושוביניסטי באופיו, שעוסק בעיקר בקרבות, במבצעים, בכיבושים ובהאדרת גבורה. בחרנו להשתמש בצורת הפועל "זוכרות", כביטוי לניסיון שלנו ליצור חלופה פמיניסטית שתעלה לסדר היום נושאים אחרים, כמו חייהן של הקהילות שחיו בארץ עד המלחמה, וגורלן של הנשים, הגברים והילדים שהרכיבו אותן.

בהתאם לגישה ההיסטורית של הפמניזם הרדיקלי, אנו סבורות שלא ניתן להבין את משמעות הנכבה במנותק מנסיון החיים של הנשים, שלעתים קרובות מדי זוכה להתעלמות. איננו יכולות, גם כן, להבין את הקשרים והתפקידים המגדריים בהווה במנותק מהשלכות הנכבה וההשפעה הקולוניאליסטית על האזור.

במציאות בה מתנהל מאבק על מה לזכור וכיצד זוכרים, פעולת הזיכרון עצמה היא פוליטית. חשיפת האמת ההיסטורית המושתקת והמוכחשת היא יעד מרכזי של זוכרות מאז הקמתה, אך לא בכך מתמצה המשימה שלנו. אנו מאמינות שהזיכרון ולקיחת האחריות על הנכבה הפלסטינית על ידי הציבור היהודי בישראל הם תנאי בסיסי והכרחי לתיקון, אבל לא תנאי מספיק. הנכבה אינה אירוע היסטורי אלא תהליך שנמשך עד היום, בייחוד כל עוד נמנעת זכותם של הפליטים לשוב. הכרה בזכויות הפליטים היא בעינינו מפתח לדה-קולוניזציה ודה-ציוניזציה של המרחב ויצירת פתרון צודק ובר קיימא. בכל מקרה, אנו מאמינות שכל פתרון פוליטי מוכרח יהיה להתגבש מתוך עבודה משותפת ומוסכמת בין תושבי הארץ והפליטים עצמם.