הקדמה

67 שנים חלפו מאז הנכּבּה הפלסטינית של 1948 ו- 48 שנים חלפו מאז כיבוש 1967, שני צמתים היסטוריים ומרכזיים בקונפליקט הישראלי-פלסטיני. עם זאת, מאז 1948, במשך 67 שנים, הנכּבּה הפלסטינית הנמשכת, מוכחשת ומושתקת על ידי מדינת ישראל, מוסדותיה ורוב הציבור הישראלי-יהודי אשר אינם מכירים בהשלכותיה מרחיקות הלכת. 67 שנה מאז תחילת הנכּבּה ורוב הפלסטינים ברחבי העולם הינם פליטים כתוצאה מעקירה מתמשכת.

על רקע זה, נרקמה ויצאה לאור פעולת ההתנצלות של פעילי "עצרו את קק"ל דרום אפריקה" בפני העקורים והפליטים הפלסטינים מלוביה. חוברת זו מופקת לקראת האירוע שיכלול סיור בכפר ההורס לוביה וטקס התנצלות פומבי שישתתפו בו פעילים\ות מדרום אפריקה עם פליטים ועקורים פנימיים מהכפר ההרוס לוביה. בין דפי החוברת ניתן ללמוד על היוזמה התקדימית, על ההיסטוריה של הכפר ועל נסיבות כיבושו.

מבחינתה של זוכרות, יוזמה זו הינה יוזמה מרגשת, לא רק מפני שיש בה הכרה ולקיחת אחריות סימבולית, אלא משום שיש בה גם הבטחה וצפייה לפעולות תיקון רבות נוספות עד שעקורי ופליטי לוביה וכל הפליטים והעקורים ישובו.

עמותת זוכרות מברכת את הפעילים והפעילות מדרום אפריקה על צעדם אמיץ זה, ומברכת גם את הפליטים והעקורים מלוביה על נכונותם לקבל את ההתנצלות, למרות שעוד לא נעשה עמם צדק וטרם שבו לאדמותיהם ולכפרם. זוכרות גאה להיות שותפה ליוזמה זו אשר מתחברת עם תפישת העולם שלה שרואה בשיבה מלאה של הפליטים הפלסטינים שירצו בכך תנאי הכרחי ליצירת מרחב אזרחי צודק, שוויוני, אנושי ודמוקרטי. יוזמה זו מתחברת גם עם דרך העבודה של זוכרות שפונה לציבור היהודי- ישראלי וקוראת לו לקחת אחריות על חלקו בנכּבּה הפלסטינית ולהשתלב בתהליכים של תיקון העוול ועשיית צדק במרחב שהוא עצמו כובש ומונע מתושביו לשוב, מאז 1948.

"זוכרות את לוּבְּיָה" היא החוברת מספר 60 בסדרת החוברות שעמותת זוכרות מפיקה לתיעוד המקומות שישראל כבשה והרסה במהלך הנכּבּה מאז 1948. קדמו לה חוברות על המקומות האלה: סֿרעה, חדת'א, אלרֻויס, מיעאר, בַּלַד אלשֵיח', יאג'ור, אלבַּסָּה, אלטירה / חיפה, סמֵּיל אלח'ליל, אלמנשיה/עכא, מעלול, טבַּרִיָּה, עאקר, אלבִּרְוה, חֻבּיזה, כַּפְר סַבְּת, אלקַבּוּ, עילבּוּן, אִקרִת', כֻּפְר בִּרעִם, אלמנשיה - יאפא, אלעֻ'בַּיָּאת, סַבּלאן, אלעראקיבּ, כַּפר עִנאן, אלדאמוּן, מִסְכָּה, אלסֻמַיְרִיָה, סִמְסִם, אלראס אלאחמר, עין כּארם, עג'ור, כּויכּאת, ח'רבת אם בֻּרג', ח'רבת אללוז, אלשיח' מֻוַּנִּס, אלמאלחה, אלעג'מי ביאפא, עִמְוָאס יָאלוּ ובּית נוּבּא, חִטּין, אלכַּפְרֵין, אלשַגַ'רָה, תרשיחא, בִּאְר אלסַבְּע, גְ'לִיל, אללַּג'ון, סֻחמאתא, אלג'וּלאן, אסְדוּד ואלמַגְ'דַל, חִ'רבּת גַ'לַמה, אלרַמלה, אללִּד, עכּא, חַיפא, עין אלמַנְסי, אלחַרַם [סידנא עלי], עין עַ'זאל, לִפְתא ודיר יאסין.

זוכרות
אפריל 2015

----------------------------------
להורדת הקובץ