מסמך זה כולל פרוטוקול של ישיבת בית משפט שרעי בטבריה, משנת 1816 (1231 לספירה ההג'רית המסלמית), שהתבקש לפסוק בעניין סכסוך על אדמות בין שתי קבוצות מצאצאי אבו אלהיג'א. הפרוטוקול מציין שאף אחד מהצדדים לא הביא הוכחות מוצקות לטיעוניו, ולכן החליט בית המשפט לפעול על פי פסיקה קודמת בנושא דומה שנידון בבית המשפט בעכו. שם נידון אותו נושא בין סביהם של המסוכסכים בפניו היום, והוסכם על פשרה בעניין הזכויות על האדמות, השימוש והרווחים מהן. הפרוטוקול מתייחס לאדמות באלרויס וחדת'א, ולקראת הסוף מזכיר את כל אדמות אבו אלהיג'א באלרויס, חדת'א, עין חוד, כּוְכַּבּ ועוד. פסק הדין קבע שיש שטח שווה לכל אחד לעבד, וקבע דרך חלוקת הרווחים משטחים נוספים שאחד האנשים יעבד מעבר למה שההסדר מקנה לו. התאריך של הפרוטוקול משנת 1816 מהווה הוכחה בידי פליטי אלרויס ממשפחת אבו אלהיג'א על בעלות המשפחה על אדמות סבה הראשון. המסמך פוענח ופורסם על ידי החוקר שכּרי עראף וניתן למצוא אותו בספרו "כוכב אבו אלהיג'א" שיצא לאור ב- 2006.