תיק תיעוד: רחוב נהוראי (מאחורי רשב"ג 52) גוש 30173, חלקה 78

הבית בו מוצגת התערוכה ״קטמון המדומיינת: ערוצים״, בבעלות משפחת אבו דאלוֹ, הוא אחד הבתים הצפוניים של הכפר בית צפאפא, וכיום חלק משכונת קטמונים א' ו' בירושלים. סיפורו הוא סיפור יוצא דופן על משפחה פלסטינית שברחה במלחמה, חזרה בשלהי 1948 והצליחה, באופן חלקי, לתבוע את רכושה חזרה מהרשויות. הבית בנוי על תוואי דרך קדומה הסמוכה לנחל רפאים בין מסילת הרכבת הישנה (כיום פארק שביל המסילה) ובין רחובות רשב"ג ומעגלי יבנה. במקור, נקרא אזור זה ואדי אל מדינה, כלומר הנחל המוביל אל העיר (ירושלים). 

זהו אזור סְפר, מפגש ומעבר בין עולמות. ירושלים של שלהי המאה ה 19 וראשית המאה ה 20 הלכה והתפשטה גם לאזור זה במסגרת היציאה הכללית מהחומות. המושבות הגרמנית ויוונית נבנו בסמוך, ובין שכונת מקור חיים היהודית ושכונת קטמון הערבית התקדמה והתפתחה שלוחה של בית צפאפא.

בית אבו דאלו המקורי עמד במתכונתו הנוכחית כבר בראשית שנות השלושים. מרפסתו המקורה - נשענת על עמודי אבן עגולים שאינם אופייניים לבנייה הכפרית של אותם ימים. חסן אברהים אבו דאלו - מספר כי אביו היה חוצב וסתת ובין יתר העבודות שקיבל הייתה הכנת עמודים לבניין ימק"א. העמודים מעשי ידי אביו שהמהנדסים פסלו לשימוש שולבו על ידו בבניית ביתם ועד היום עומדים על כנם.

בשלהי 1948 ולאחר שהסתיימו הקרבות באזור, אברהים מוסא אבו דאלו חזר עם משפחתו - לביתו וגילה כי יושבו בו מהגרים יהודים מצפון אפריקה. הובטח לו בידי השלטונות הישראלים כי הם יפונו בהקדם והוא יוכל לשוב לביתו. בנו חסן מספר כי הם נותרו לישון באותו לילה על מרפסת הכניסה, בעוד הדיירים החדשים לנים בבית. כעבור זמן מה משהבין כי הפינוי מתעכב, החל האב להקים תחילה מבנה מגרוטאות, שלימים הפך למבנה האבן הנוכחי. מנגד, נותר עד היום בית המשפחה המקורי על דייריו המוגנים. בחלקו הדרומי הושבו חדרים אחדים לרשות המשפחה בעקבות מאבק משפטי של המשפחה.

שטחם של משפחת אבו דאלו משתרע כיום על פני שלוש חלקות וארבעה בתים, פרי משא ומתן מתמשך - עם הרשויות הישראליות ורכישה מחדש של רכוש שהיה בבעלותם והופקע ב 1948, לעתים ללא ידיעתם, וזאת על אף שהמשפחה ישבה במקום מ 1948 ברצף וכאמור גם שנים רבות קודם לכן. 

====

תחקיר: אילן שטייר

התערוכה ״קטמון המדומיינת: ערוצים״ של האמן ראפת חטאב הוצגה בבית זה במסגרת הפרויקט כאן בלא-כאן שהתקיים בין ה-18-20.5.2017 בשכונת קטמון בירושלים לציון יום הנכבה ה-69.

 
להורדת הקובץ