ספרות מומלצת

זוכרות את מחנות השבויים 17/04/2024
סף המדבר, קו העימות 2016
בצדי הדרך ובשולי התודעה: דחיקת הכפרים הערביים שהתרוקנו ב-1948 מהשיח הישראלי 2015
עַוּדָה 08/2013
אומרים ישנה ארץ 08/2012
אלימות מכוננת: 1947-1950 12/2008
חיפה והשחף 12/2002