ספרות מומלצת

חיפה והשחף
אלימות מכוננת: 1947-1950
עַוּדָה

סדרת חוברות זכרון זוכרות

זוכרות בִּאְר אלסַבְּע (באר שבע)
זוכרות את הנכבה בעילבון
זוכרות את חדת'א

עתונות

עוברים ושבים מחבר.ת: אלי ערמון אזולאי
15/09/2011
כתבה מתוך גלריה של עיתון הארץ
נכבה, לא בבית ספרנו מחבר.ת: אבנר לוטן
30/11/-0001
במכללת תל-חי ניתן תחילה אישור לקיום הקורס בתחומה, אלא שעובדה זו הובאה לידיעתו של אורי הייטנר מקיבוץ אורטל (הכותב בקביעות ב"ידיעות הקיבוץ"), המשמש כמנהל מרכז "יובלים" ליהדות פלורליסטית במכללה. הייטנר פנה באופן מיידי להנהלת המכללה ויידע אותה על הקורס שמתנהל בין כתליה. ההנהלה הגיבה במהירות וביטלה את האישור שניתן. האם אפשר במדינת "ישראל ביתנו" ללמוד על הנכבה?     לאחר שלא אפשרו לה (בעקבות פניית אורי הייטנר מאורטל) לקיים קבוצת למידה במכללת תל-חי, מצאה עמותת "זוכרות" אכסניה בבית הספר "עינות ירדן" בקיבוץ עמיר. אבל גם משם סולקה. עכשיו היא פונה לקיבוצי אצבע הגליל בבקשה ל"חדר לא גדול שיאפשר מפגש כדי להתמודד עם ההיסטוריה"
"פיגוע" או פגיעה בחופש הביטוי מחבר.ת: יהודה לוי
30/06/2011
אם הרשויות בישראל העניקו לעמותת "זוכרות" לגיטימציה לפעול, על איזה בסיס דורשים מתנגדיה לסתום את פיה