מוצא היהודית וקלוניא הערבית הם שני שמות של מקום אחד. היישוב העתיק מהתקופה הכנענית, המוזכר בתנ”ך בשם מֹּצָה, ישב כנראה ממש במה שהיה אלפי שנים אחר כך נקודת האמצע בין בתי מוצא היהודית המודרנית לבתי קלוניא הערבית, סמוך לבתיהם של המופתי לבית חֻסֵיני ושל יהושע ילין. עסקי הקרקעות בין חֻסֵיני וילין הם שהביאו בסוף המאה ה 19 להקמתה של המושבה מוצא בשולי קלוניא. באותו מקום או בסמוך לו הקימו בעבר הרומים מושבה של יוצאי הלגיון העשירי, שבחרו להישאר כאן אחרי שהשתתפו בכיבוש ובהרס ירושלים במרד הגדול במאה הראשונה לספירה הנוצרית. היישוב נקרא כנראה קולוניה אמאוס, ומכאן שם הכפר הפלסטיני קלוניא. משך יותר מחצי מאה, עד 1948 ישבו מוצא וקלוניא זו לצד זו, והיו במובנים רבים שני חלקים של אותו כפר. תושביהם קיימו ביניהם קשרי עבודה, מסחר וחברה. בעת המלחמה הפך אותן מיקומם האסטרטגי על הכביש יפו–ירושלים למוקד לחימה, וב 11 באפריל 1948 היה הכפר קלוניא אחד הראשונים מבין היישובים הפלסטיניים בארץ שתושביו פונו ובתיו פוצצו.

לאחר שפוצצו הבתים בולדוזרים חרשו את ההריסות, והמדרון שעליו ניצב גרעין הכפר קלוניא נראה כיום כסתם מדרון תלול מתחת לבתי מבשרת, תפזורת של שיחים ופסולת בניין. לא קל לזהות בדיוק היכן עמד הכפר, ולא קל לדמיין את החיים העשירים שהיו כאן, להרכיב מחדש את שברי ההיסטוריה. מה שלא מחקו הבולדוזרים כיסו הסיפורים של זקני מוצא וקלוניא, המספרים כל אחד את מה שנוח לו לספר.

----------------------------

סיור זה הינו חלק מתוך מדריך הסיורים "אומרים ישנה ארץ" שהוציאה עמותת זוכרות ב-2012.
ניתן לרכוש את מדריך הסיורים באתר הוצאת פרדס (באשראי) ובמשרדי עמותת זוכרות (במזומן או בצ'ק). עלות הספר 50 ש"ח לאחר הנחה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל: debby@zochrot.org

כפר/עיירה: