אום אלרשרש

מידע

מחוז: בִּאְר אלסַּבְּע (באר שבע)

מספר תושבים 1948: 50

תאריך כיבוש: 10/03/1949

יחידה כובשת: חטיבות הנגב פלמ"ח וחטיבת גולני

יישובים יהודיים על אדמות הכפר לפני 1948: אין

יישובים יהודיים על אדמות הכפר אחרי 1948: אין

רקע:

לפי סלמאן אבו סִתָּה, חוקר בנושא הפליטים הפלסטינים, ב-1948 חיו בכפר 46 תושבים ערבים. הכפר התרוקן ב-10 במארס 1949 בשל מתקפה צבאית ישראלית במהלך מבצע עובדה. על הכפר הגנו כוחות של הליגיון הערבי מעבר הירדן Salman Abu Sitta, The Palestinian Nakba 1948, 2000, 38-39)).

לפי אנציקלופדיה מפה, בתקופת המנדט היתה במקום תחנת משטרה קטנה, ששירתו בה בדווים בפיקוד קצינים בריטים (אנציקלופדיה מפה, 2000, 1: 65).
 

סרטונים

חוברות

אחר