ג'ינדס

מידע

מחוז: אלרַּמְלָה

תאריך כיבוש: 1948-07-01 00:00:00

יישובים יהודיים על אדמות הכפר לפני 1948: אין

יישובים יהודיים על אדמות הכפר אחרי 1948: אין

תמונות

סרטונים

חוברות

אחר