אלגַ'לַמֶה (חיפה)

מידע

מחוז: חיפא

תאריך כיבוש: 05/05/1948

יחידה כובשת: חטיבת כרמלי

יישובים יהודיים על אדמות הכפר לפני 1948: אין

יישובים יהודיים על אדמות הכפר אחרי 1948: אין

רקע:

הכפר הקטן שכן על המרגלות הצפוניים של הר הכרמל, כשני ק"מ ממזרח לכפר עספיא, וכ-14 ק"מ מדרום-מזרח לחיפה. כביש חיפה-נצרת עבר 100 מטר מצפון לכפר. בשנים 1944-45 השתרעו אדמות הכפר על 7,713 דונם, אך אין מידע לגבי מספר תושביו או בתיו. בעבר היה אל-ג'למה ממוקם בח'רבּת עסאפנה הסמוכה, בה התגלו ממצאים המצביעים על התיישבות לא רציפה בין המאות הראשונה והרביעית לספירה. הממצא העיקרי היה בית חרושת לזכוכית שהגיע לשיא פעילותו במאה הרביעית.

מרבית הכפרים בסביבת אל-ג'למה נכבשו בסמוך לנפילת חיפה הערבית באפריל 1948. בהוראות לפלוגות ההגנה, שנכללו בתוכנית ד', הוטלה על חטיבת כרמלי משימת ההשתלטות על הכביש העובר בין חיפה לאל-ג'למה. הפעולה התרחשה כפי הנראה בשבוע האחרון של אפריל ובתחילת מאי 1948, עם כיבוש קבוצת כפרים באזור חיפה, ויתכן שתושבי הכפר נאלצו לעזבו במהלך תקופה זו.

כיום לא קיימת התיישבות אזרחית על אדמות אל-ג'למה, אם כי חלק מהן תפוסות בידי בסיס צבאי הממוקם באזור. אתר הכפר מכוסה עצי אקליפטוס.

מקור:

Walid Khalidi, All that Remains, 1990, 167

מידע ממקורות נוספים:

על-פי PalestineRemembered.com, אל-ג'למה נהרס כליל (http://www.palestineremembered.com/Haifa/al-Jalama/index.html(.
על-פי נגה קדמן, אתר הכפר מצוי כיום בתוך גן לאומי הר הכרמל (נגה קדמן, בצד הדרך ובשולי התודעה, 2008, נספח א').
 

סרטונים

חוברות

זוכרות את גַ'לַמֶה 03/2004

אחר

סיורים לאתר
סיור באלג'למה - דיווח