אלנַבִּי תַ'ארִי

מידע

מחוז: אלרַּמְלָה

תאריך כיבוש: 01/07/1948

יישובים יהודיים על אדמות הכפר לפני 1948: אין

יישובים יהודיים על אדמות הכפר אחרי 1948: אין

סרטונים

חוברות

אחר