אלסַוַּאמִיר

מידע

מחוז: חיפא

תאריך כיבוש: 26/07/1948

יישובים יהודיים על אדמות הכפר לפני 1948: אין

יישובים יהודיים על אדמות הכפר אחרי 1948: אין

רקע:

הכפר הקטן שכן על המורדות הדרומיים של הכרמל, 22 ק"מ מדרום לחיפה, וצפה לעבר מישור החוף. ב-1596 נמנו בו 17 תושבים. ב-1931 נמנו באל-סואמיר ובכפר הסמוך עין עַ'זאל 1,439 תושבים, שהתגוררו ב-247 בתים. נתונים על גודל אדמותיו של הכפר אינם בנמצא. במקום שרידים ארכיאולוגיים הכוללים יסודות בניינים, אבני בניה חצובות, מערות, קברים ובאר.

אף שאל-סואמיר ישב מעט מדרום למשולש הקטן, מקבץ כפרים שהצליחו להדוף את ההתקפות עליהם עד יולי 1948, יש להניח שהכפר נכבש קודם לכן. יתכן שהכפר נכנע בעת נפילת כפר אל-טנטורה הסמוך, אשר הותקף בליל ה-22 במאי והיה בין כפרי-החוף האחרונים שנכבשו באזור.

ב-1949 הוקם [מושב] עין איילה ממערב לאתר הכפר, על אדמות כּפְר לַאם. [מושב] עופר, שנוסד ב-1950, שוכן בחלקו על אדמת אל-סואמיר ובחלקו האחר על אדמות שהיו שייכות בעבר לעֵין עַ'זַאל. אתר הכפר מגודר בגדר תיל, וניתן להבחין בו בשרידים של שני קירות. עצי אורן מכסים את רוב שטחו של אתר הכפר, וביניהם פזורים עצי רימון ותאנה ושיחי צבר. אדמות החוף הסמוכות לאתר הכפר משמשות חקלאים ישראלים לגידול פירות וירקות, בעיקר בננות.

מקור: Walid Khalidi, All that Remains, 1990, 190-191

מידע ממקורות נוספים:

על-פי PalestineRemembered.com נכבש הכפר ב-26 ביולי 1948 במהלך מבצע שוטר, בידי כוח מיוחד מהחטיבות גולני, כרמלי ואלכסנדרוני. בצד הכפר לחמו מיליציה פלסטינית מקומית, מתנדבי צבא השחרור הערבי וסיוע מסוים מהצבא העיראקי בטולכרם וג'נין. התושבים גורשו לכיוון ג'נין (http://www.palestineremembered.com/Haifa/al-Sawamir/index.html).

על-פי נגה קדמן, אתר הכפר מצוי כיום בתוך יער חוף הכרמל (נגה קדמן, בצדי הדרך ובשולי התודעה, 2008, נספח א'). 

תמונות

סרטונים

חוברות

אחר

פרסומים
רוב יערות ואתרי קק"ל על חורבות כפרים פלסטיניים 04/2014