סֿפוּרִיּה

מידע

מחוז: אלנָּאסִ'רָה (נצרת)

מספר תושבים 1948: 5020

תאריך כיבוש: 16/07/1948

יחידה כובשת: חטיבת כרמלי

יישובים יהודיים על אדמות הכפר לפני 1948: אין

יישובים יהודיים על אדמות הכפר אחרי 1948: ציפורי, הסוללים, הושעיה, חנתון, אלון הגליל

רקע:

על-פי PalestineRemembered.com נלחמו בצד הכפר מתנדבים של צבא השיחרור הערבי, כמה אנשי מיליציה פלסטינים מקומיים ואולי גם כמה חיילים של הצבא הסורי (http://www.palestineremembered.com/Nazareth/Saffuriyya/index.html).

על-פי נגה קדמן, אתר הכפר מצוי כיום בתוך גן לאומי ציפורי וחורשת קק"ל (נגה קדמן, בצדי הדרך ובשולי התודעה, 2008, נספח א').

סרטונים

שיבה לספוריה
עדותה של אמינה עבד אלחמיד עתאבא
פרוייקט עודנא - שיר על הכפר סֿפוּרִיּה
אדמתי
עדותו של דב ירמיה
אבו ערבּ \ סרטה הקצר של מונא דאהר

חוברות

אחר

אירועים אודות האתר
סיור בכפר ההרוס סֿפוריה
הקרנת עדויות חדשות של פליטות פלסטיניות ושיחה על שיבה
סיורים לאתר
סיור בכפר ההרוס סֿפוריה
פעילויות אודות האתר
תהלוכת השיבה ה-11 של ועד העקורים, ספוריה, 2008