סֿפוּרִיּה

מידע

מחוז: אלנָּאסִ'רָה (נצרת)

מספר תושבים 1948: 5020

תאריך כיבוש: 16/07/1948

יחידה כובשת: חטיבת כרמלי

יישובים יהודיים על אדמות הכפר לפני 1948: אין

יישובים יהודיים על אדמות הכפר אחרי 1948: ציפורי, הסוללים, הושעיה, חנתון, אלון הגליל

רקע:

על-פי PalestineRemembered.com נלחמו בצד הכפר מתנדבים של צבא השיחרור הערבי, כמה אנשי מיליציה פלסטינים מקומיים ואולי גם כמה חיילים של הצבא הסורי (http://www.palestineremembered.com/Nazareth/Saffuriyya/index.html).

על-פי נגה קדמן, אתר הכפר מצוי כיום בתוך גן לאומי ציפורי וחורשת קק"ל (נגה קדמן, בצדי הדרך ובשולי התודעה, 2008, נספח א').

סרטונים

עדותה של אמינה עבד אלחמיד עתאבא
פרוייקט עודנא - שיר על הכפר סֿפוּרִיּה
אדמתי
עדותו של דב ירמיה
אבו ערבּ \ סרטה הקצר של מונא דאהר

חוברות

אחר

אירועים אודות האתר
הקרנת עדויות חדשות של פליטות פלסטיניות ושיחה על שיבה
פעילויות אודות האתר
תהלוכת השיבה ה-11 של ועד העקורים, ספוריה, 2008