סַ'פַד (העיר צפת)

מידע

מחוז: סַ'פַד (צפת)

מספר תושבים 1948: 11060

תאריך כיבוש: 11/05/1948

יישובים יהודיים על אדמות הכפר לפני 1948: אין

יישובים יהודיים על אדמות הכפר אחרי 1948: אין

סרטונים

https://youtu.be/_7LYl4zo7RA הקרנה ושיחה עם אפנאן, בתה של שורדת הנכבה נזמיה כילאני
עדותה של נזמיה כּילאני
קטעים קצרים מתוך עדותה של אח'דיג'ה ספדי
עדותה של ח'דיג'ה ספדי
עדותו של עמוס עופר

חוברות

אחר

פרסומים
מפת הבתים והאדמות של העיר ספד לפני 1948 20/06/1985
פליטים משחזרים את כפריהם ועריהם ההרוסים 2016
הרס מסגדים ומקומות תפילה מוסלמים אחרי הנכבה 03/2005
עדויות אודות האתר
ח'דיג'ה ספדי 2007
עדותו של עמוס עופר 20/01/2016
אירועים אודות האתר
הקרנת עדויות חדשות של פליטות פלסטיניות ושיחה על שיבה