נוסייראת

מידע

מחוז: טולכרם

מספר תושבים 1948: 200

תאריך כיבוש: 03/02/1948

יחידה כובשת: אלכסנדרוני

יישובים יהודיים על אדמות הכפר לפני 1948: אין

יישובים יהודיים על אדמות הכפר אחרי 1948: עין שריד

סרטונים

חוברות

אחר