אַבּוּ סמארה

מידע

מחוז: בִּאְר אלסַּבְּע (באר שבע)

תאריך כיבוש: 20/10/1951

יישובים יהודיים על אדמות הכפר לפני 1948: אין

סרטונים

ביקור באדמת אבו סמארה (נפת באר שבע) יחד עם יוסף פרהוד אלעסייבי
עדותו של יוסף פרהוד אלעסייבי
מושב ראשון | עדויות חיות, נורי אלעקבי ויוסף אלעסיבי, פליטים דור ראשון

חוברות

אחר