ישבתי שם וכססתי ציפורניים
צלקת נשכחת - איך הגוף הפרטי שלי נעשה ישראלי?