המדינה היהודית מעל הכל?
זוכרות את הקטסטרופה
מה שרונן שובל לא זוכר
משטרת המחשבות של הנכבה
אפילו "אם (לא) תרצו" נפעל למען השיבה