עמותת זוכרות קיימה סמינר הכשרה לאנשי חינוך המבקשים ללמד את הנכבה בכיתותיהם. הסמינר, שהיה מוצלח מאד, התקיים בגלריה 23 בירושלים, שהוא מקום השייך לבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים. בעקבות כך פנה רונן שובל, יו"ר "אם תרצו" מהמהפכה הציונית השניה, לבצלאל ולממשלה ותבע "שמחדל זה לא ישנה". להלן מכתבו ותגובת זוכרות שמבהירה שלא רק שפעילותה תישנה אלא שתמשיך לשגשג בדומה למה שהיה ביום הנכבה האחרון.

לכבוד:
מר גדעון סער שר החינוך
מר יובל שטייניץ שר האוצר
מר אביגדור ליברמן שר החוץ
ח"כ ד"ר עינת וילף יו"ר ועדת החינוך
ד"ר שמשון שושני סגן יו"ר המל"ג
פרופ' ארנון צוקרמן נשיא "בצלאל"

מכובדי שלום רב,
הנדון: סמינר הסברה למורים בנושא הנכבה מטעם עמותת "זוכרות" ובחסות בצלאל

ברצוננו להסב את תשומת לבכם לפעילות אנטי ישראלית, המנוגדת לכאורה לחוק, העומדת להתרחש ב"בצלאל". סמינר למורים וסטודנטים נערך היום ומחר 19/7-20/7 ב"בצלאל" אקדמיה לאמנות ועיצוב בירושלים. הסמינר מועבר על ידי עמותת "זוכרות" התומכת ומקדמת את טענת "זכות השיבה". כמעצבי מערכת החינוך עליכם להכיר את פעילות הגורמים אשר שמו להם למטרה לערער על הלגיטימיות של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

המארגנים מציינים בפרסומיהם כי: "ההשתלמות תכלול הכרות עם מספר יחידות מתוך "איך אומרים נכבה בעברית?", ערכת לימוד ייחודית על הנכבה המיועדת למערכת החינוך היהודית בישראל, ודיון פדגוגי שיעסוק בלימוד על הנכבה במערכת החינוך הישראלית." "באמצעות הערכה נלמד על הנכבה ועל הפליטות הפלסטינית, על יחסים בין היסטוריה דומיננטית להיסטוריות מושתקות, על זכות השיבה, ועוד. נעשה זאת דרך היכרות עם חומרים כתובים וויזואליים, עדויות, סדנאות וסיור ביישוב פלסטיני שנהרס בנכבה". "במהלך ההשתלמות נעסוק בשאלות אלו ובסוגיות שלמידה על הנכבה מציבות בפנינו כאנשי חינוך, למשל: כיצד ניתן ללמד על הנכבה ולפתח כלים ביקורתיים לגישור בין החומר הנלמד לבין הלימוד על הנכבה? איך ניתן להתמודד עם האתגרים, הפחדים והשאלות ביחס לזהות שלנו, המתעוררים בלמידה על הנכבה?"

לדאבוננו, ערכת לימוד זו מטעם "זוכרות", שאגב ממומנת בצורה מלאה על ידי שורה של מדינות זרות, פועלת לקידום השיבה, ולביטול זהותה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל. מדובר בשימוש במתקני האקדמיה שאינם עולים בקנה אחד עם חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 40) התשע"א 2011.

מקרה זה, מצטרף לשורה של פעילויות חתרניות אנטי ישראליות, עליהן אנו מתריעים זה מכבר, המתרחשות חדשים לבקרים במוסדותיה הרשמיים של המדינה.

אנו קוראים לכם לגלות אחריות, לטפל באופן קונקרטי במקרה החמור, ולהוציא הנחיות ברורות בסוגיה זו על מנת שמחדל זה לא ישנה.

בברכה
רונן שובל יו"ר אם תרצו

העתקים:
חברי ועדת החינוך של הכנסת
חברי המל"ג
פרופ' מנואל טרכטנברג יו"ר הות"ת –חברי הות"ת
תקשורת

 

לפניית עיתונאי לזוכרות כתבה ליאת רוזנברג, מנהלת העמותה את התגובה הבאה:
אני מצרה אם כי לא מופתעת ממכתבם של תנועת 'אם תרצו'. עמותת 'זוכרות' אכן קמה לפני כעשור במטרה לקדם ההכרה באחריות של הציבור היהודי בישראל למעשי הגירוש והחורבן של 1948 (הנכבה) ולמימוש השיבה של הפליטים הפלסטינים ע"פ החלטה 194 של האו"ם.

הכרה פירושה לימוד העובדות הקשורות לנכבה והכרה בעוול ובדיכוי המתמשך הנעשֶה לפלסטינים, וההבנה כי שיאו אומנם באירועי 1948 אך הוא אינו טראומה חד פעמית נחלת העבר כי אם מהלך שסופו עדיין אינו נראה לעין. 

קבלת אחריות מצד הציבור היהודי בישראל לנכבה ולסוגית הפליטים הפלסטינים מאז 1948, תוכל להתפתח בין היתר מתוך ההבנה כי מימוש השיבה של הפליטים הפלסטינים מעבר להיותה חוב מוסרי ובינלאומי, משמעותה איננה טרגדיה או חורבן חדש כי אם התקווה לשלום ולפיוס באזורנו ויתרה מכך, היא תנאי הכרחי לכינון יסודות איתנים של משטר דמוקרטי אמיתי בארץ. 

המשך התעלמותם של ציבורים בישראל וגופים כמו תנועת "אם תרצו" מהנכבה הפלסטינית, ובמיוחד מלקיחת אחריות על חלקם בה, הוא שמשמר את המשך הדיכוי והכיבוש האלים שגורם סבל בעיקר לפלסטינים אבל גם מערער את ביטחונם ואת חייהם של היהודים בארץ - אך יותר מכך, הוא הוא שמחבל באפשרות לקיומו של משטר דמוקרטי אמיתי, כזה הנובע מתהליכים של הכרה, אחריות ותיקון.