עַוּדָה מאגד בתוכו שנים עשר סיפורים קצרים שיתרחשו במציאות המדומינת שאחרי שיבת הפליטים הפלסטינים. 
הסיפורים פרי עטם של עמר אלע'בארי, צבי בן דור-בנית, דניאלה כרמי, אסראא כלש, מתי שמואלוף, אמל אקעיק, עדי שורק, יהודה שנהב-שהרבני, חסאם עת'מאן, חנא עידי, עלאא חליחל ותומר גרדי.

מתוך הכריכה האחורית של הספר:

יש אופק?

ביקשנו מסופרים וסופרות לכתוב סיפורים קצרים שיתרחשו במציאות שאחרי שיבת הפליטים. הפלסטינים. עַוּדָה היא בעברית שיבה. عودةשבות. הספר הזה מאגד בתוכו התחלה של דמיון קולקטיבי משותף של אותה מציאות. שנים-עשר עדויות עתידיות. דמיוניות. אפשריות. עד שישובו.
 

הספר יוצא לאור על ידי עמותת זוכרות ופרדס הוצאה לאור