דוחות שנתיים

דו"חות ושקיפות פיננסית

דו׳ח שנתי - 2022 01/10/2023
דו׳ח שנתי - 2021 2022-08-03 17:06:00
דו׳ח שנתי - 2020 02/2021
דיווח על תרומות מיישות זרה - 2020 10/2020
דו׳ח שנתי - 2019 01/2020
דיווח על תרומות מיישות זרה - 2019 04/2019
דו׳ח שנתי - 2018 01/2019
דיווח על תרומות מיישות זרה - 2018 12/2018